Tornar a l'índex

Notícies

18 de febrer de 2013

L’hemodiafiltració on-line redueix en un 30% la mortalitat dels pacients que reben diàlisi

  • Dr. Francesc Maduell
  • Dr. Francesc Maduell

L’hemodiàlisi és una tècnica que supleix les funcions de filtrat de la sang que fa el ronyó en pacients amb una malaltia renal en fases terminals. Tot i els avenços que hi ha hagut en les darreres dècades, la mortalitat anual entre aquests pacients pot anar del 15% al 25%. Un treball impulsat per la Societat Catalana de Nefrologia demostra per primer cop que l’HDF-OL millora la supervivència i la qualitat de vida dels pacients que requereixen hemodiàlisi. Aquesta tecnologia augmenta la depuració de toxines urèmiques i aconsegueix reduir la mortalitat a tres anys en un 30%. En el treball, publicat avui al Journal of the American Society of Nephrology (1), hi han participat 27 centres catalans que han aportat 906 pacients. El primer signant de l’estudi és el Dr. Francesc Maduell, cap de Secció de Diàlisi del Servei de Nefrologia de l’Hospital Clínic de Barcelona, que és l’investigador principal de l’estudi.

L’hemodiàlisi convencional neteja la sang dels pacients gràcies al procés fisicoquímic de difusió on les partícules que es volen eliminar passen a través d’una membrana semipermeable. La sang queda així lliure de partícules tòxiques que passen al líquid de diàlisi. A diferència de l’hemodiàlisi, l’HDF-OL afegeix al procés una pressió addicional, anomenada convecció, que fa que es pugui recanviar un volum d’ultrafiltrat de sang entre 15 i 30 litres per sessió. Amb aquesta tècnica s’aconsegueix netejar millor partícules d’un pes molecular més gran. L’HDF-OL requereix d’un bon tractament d’aigua, filtres de seguretat i analítiques de control, per aconseguir un líquid de diàlisi ultrapur per a poder infondre el pacient amb les màximes garanties de qualitat. Segons l’Informe estadístic del Registre de Malalts Renals de Catalunya (2), l’any 2010 hi havia 3.970 pacients en hemodiàlisi, dels quals el 29% es beneficiaven d’aquesta tecnologia. Un increment que ha anat de menys del 5% abans del 2007 a un 31% l’any 2011.

L’últim any s’han publicat dos grans assaigs clínics estudiant les diferències entre l’hemodiàlisi convencional i l’HDF-OL. Un d’ells es va fer a Holanda (3) (714 pacients) i l’altre a Turquia (4) (782 pacients), però cap dels dos va mostrar diferències significatives entre les dues tècniques. El nou treball desenvolupat a Catalunya, en canvi, demostra que la mortalitat per qualsevol causa es redueix en un 30%, la cardiovascular en un 33% i per causes infeccioses en un 55%. També es va observar una reducció del 22% en les hospitalitzacions i d’un 28% dels episodis d’hipotensió durant el tractament. Els autors hipotetitzen que els millors resultats obtinguts pel treball català es deuen al fet que s’ha fet servir un major volum convectiu, amb una mitjana de 24 litres per tractament convectiu. És a dir, les possibilitats de l’HDF-OL s’han aprofitat més incrementant la pressió addicional que fa aquesta per filtrar la sang. De fet, l’evolució dels pacients millora a mida que s’augmenta el volum convectiu aplicat. Aquest augment de la pressió té uns límits fisiològics i no es poden incrementar de manera indefinida.

Des de l’any 2007 la Generalitat de Catalunya, basant-se en la literatura del moment, va apostar per introduir l’HDF-OL en un percentatge de malalts, tot i que en aquell moment encara no s’havien fet estudis de la màxima evidència científica. Només set Comunitats Autònomes espanyoles tenen aprovat aquest procediment a l’espera d’evidències científiques definitives. En aquest sentit, les noves dades aportades per l’estudi de la Societat Catalana de Nefrologia podrien fer que aquest nombre s’incrementés. El treball també ha generat un gran interès als Estats Units, on la Food and Drug Administration (FDA) encara no ha aprovat aquest procediment a l’espera d’evidències com les que ara publiquen investigadors catalans. Així doncs, la sanitat catalana ha estat pionera en l’aplicació de la tècnica i a més, gràcies al lideratge de la Societat Catalana de Nefrologia, ha demostrat el seu encert davant la comunitat internacional.

Referències bibliogràfiques:

(1) Francisco Maduel, Francesc Moreso, Mercedes Pons, Rosa Ramos, Josep Mora-Macià, Jordi Carreras, Jordi Soler, Ferran Torres, Josep M. Campistol, Alberto Martinez-Castelao, for the ESHOL Study Group. High-Efficiency Postdilution Online Hemodiafiltration Reduces All-Cause Mortality in Hemodialysis Patients. Journal of the American Society of Nephrology. Ahead of print.

(2) Registre de malalts renals de Catalunya. Informe estadístic 2010. Comissió de seguiment del registre de malalts renals de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. 1a edició, Maig 2012.

(3) Grooteman MP, van den Dorpel MA, Bots ML, Penne EL, van der Weerd NC, Mazairac AH, den Hoedt CH, van der Tweel I, Lévesque R, Nubé MJ, ter Wee PM, Blankestijn PJ; CONTRAST Investigators. Effect of online hemodiafiltration on all-cause mortality and cardiovascular outcomes. J Am Soc Nephrol. 2012 Jun;23(6):1087-96. doi: 10.1681/ASN.2011121140. Epub 2012 Apr 26

(4) Ok E, Asci G, Toz H, Ok ES, Kircelli F, Yilmaz M, Hur E, Demirci MS, Demirci C, Duman S, Basci A, Adam SM, Isik IO, Zengin M, Suleymanlar G, Yilmaz ME, Ozkahya M; On behalf of the ‘Turkish Online Haemodiafiltration Study’. Mortality and cardiovascular events in online haemodiafiltration (OL-HDF) compared with high-flux dialysis: results from the Turkish OL-HDF Study. Nephrol Dial Transplant. 2013 Jan;28(1):192-202. Epub 2012 Dec 9

CAP Les Corts

Mejia Lequerica, s/n
08028 Barcelona
93 227 55 90
93 227 55 99
Adreça electrònica:


Mapa de situació

CAP Casanova

Rosselló, 161
08036 Barcelona
93 227 98 00
93 227 98 05
Adreça electrònica:


Mapa de situació

CAP Comte Borrell

Comte Borrell, 305
08029 Barcelona
93 227 18 00

Adreça electrònica:


Mapa de situació

© CAPs Les Corts · Casanova · Comte Borrell · Data d'actualització: 18/02/2013