Tornar a l'índex

Notícies

26 de febrer de 2013

Salut promou un acord de risc compartit en un fàrmac biològic per l’artritis reumatoide

Un dels objectius del Departament de Salut, recollit en el Pla de salut 2011-2015, és orientar la política farmacèutica cap a l’avaluació dels resultats en salut; és a dir, avançar en el coneixement del perfil real d’efectivitat i seguretat del medicament en el context de la pràctica clínica habitual en el sistema sanitari públic. Per tant, es tracta d’orientar la gestió clínica donant solucions terapèutiques innovadores als pacients basant-se en els resultats clínics obtinguts.

Catalunya és pionera a aplicar aquesta fórmula per facilitar l’accés a nous medicaments. L’any 2011, es va iniciar el primer programa pilot d’acord de risc compartit basat en resultats amb un fàrmac citostàtic per al tractament del càncer de pulmó. Per tal de seguir avançant en aquestes experiències i programes innovadors d’accés a medicaments al nostre país, el Servei Català de la Salut, l’Hospital Clínic de Barcelona (Serveis de Reumatologia i Farmàcia) i UCB Pharma han desenvolupat un programa pilot d’acord de risc compartit basat en resultats amb un medicament per al tractament de l’artritis reumatoide.

CAP Les Corts

Mejia Lequerica, s/n
08028 Barcelona
93 227 55 90
93 227 55 99
Adreça electrònica:


Mapa de situació

CAP Casanova

Rosselló, 161
08036 Barcelona
93 227 98 00
93 227 98 05
Adreça electrònica:


Mapa de situació

CAP Comte Borrell

Comte Borrell, 305
08029 Barcelona
93 227 18 00

Adreça electrònica:


Mapa de situació

© CAPs Les Corts · Casanova · Comte Borrell · Data d'actualització: 26/02/2013