Tornar a l'índex

Notícies

Cal una salut justa per a les dones

Amb motiu del Dia Internacional de la Dona des de CAPSBE volem remarcar la importància d'introduir la perspectiva de gènere en el món de la salut. Per què si bé el Dret a la Salut és universal, les malalties i la manera d'afrontar-les de les dones i els homes són diferents. Per aquesta raó, els estudi i diagnòstics han d'abandonar l'androcentrisme per obrir-se a l'altra meitat de la població i donar resposta a les seves necessitats.

L’OMS va reconèixer l’any 2021 que el gènere és un factor determinant de la salut. És a dir, ser dona o home pot influir de manera significativa en el seu estat de salut física, psicològica i social, així com en el seu nivell de benestar al llarg de la vida.


Sovint, la investigació mèdica ha mirat a les dones com si fossin homes. És a dir, ha ignorat les seves malalties específiques, queixes, malestar i causes de dolor, per centrar-se gairebé exclusivament en l’aparell reproductor quan es parla de salut femenina.


És un fet que la majoria dels assajos mèdics es fan sobre homes i els resultats s'extrapolen a la població femenina. Quan la realitat és que les dones tenen una vivència de la seva salut i unes formes d’emmalaltir diferents; no només per la seva biologia sinó pels rols socials que els atorga la societat: cuidadores de fills o pares, responsables de les tasques de la llar, detallistes, etc.


Tot un seguit de càrregues que moltes vegades condicionen el temps que triguen a buscar un diagnòstic o les proves que se’ls fan (funcionen els estereotips de què són propenses a les depressions, que no pateixen cardiopaties, saben cuidar-se...) Una situació que, si ens fixem en algunes de les afeccions més comunes, comporta diagnòstics erronis o tardans.


Cor, pulmons i salut mental


Per exemple, en el cas de l'ictus. Malgrat ser la primera causa de mort de les dones a Espanya, a elles se'l fan menys proves i se'ls administren menys tractaments que als homes. Fins fa poc temps no es va determinar que els senyals d'alarma d'ictus són diferents en els dos sexes.


Pel que fa a malalties respiratòries, com l'EPOC, l'asma i les bronquièctasis, estan augmentant la seva prevalença a tot el món. I es manifesten de forma més greu en les dones que en els homes, amb una major afectació a la seva qualitat de vida.


Pel que fa a les malalties mentals, és més probable que en una primera visita una dona surti amb un diagnòstic d'ansietat o depressió que un home, a ells se'ls fan més proves per què primer es pensa que el seu malestar té causes orgàniques. Això suposa que les elles estan sobre medicades: el 85% dels psicofàrmacs es prescriuen a dones.


A la vista d'aquests exemples està clar que el model actual té com a resultat una medicina poc justa i desigual per a les dones que ha d'evolucionar i millorar. Per què, com deia en una entrevista al diari 'Ara' l'especialista en Salut Pública Lucia Artazco: “La salut de la dona no és ni més ni menys que la de l'home, sinó diferent”.


Unes quantes dades per la reflexió


Les dones tenen major esperança de vida que els homes: 86,2 vs. 80,7. Abans de la Covid, ara ha baixat 1,5 anys pels dos sexes. Però elles tenen pitjor salut els darrers vint anys de vida i els homes els darrers catorze anys. Les dones tenen el doble de malestar emocional i depressió diagnosticada (11%) que els homes (4%), però els homes representen el 74% de les persones a Catalunya que durant l’any 2020 van morir per aquesta causa.


Entre els hàbits tòxics, els homes fumen més que les dones i tenen més consum de risc d’alcohol, però aquest paradigma està canviant entre les generacions joves. Al llarg de la última dècada, la mortalitat per càncer de pulmó ha augmentat un 20% en les dones enfront del 5% en els homes, a causa dels canvis de patrones de consum de tabac entre ambdós sexes. Entre els comes etílics atesos al sistema d’emergències mèdiques públic de Catalunya hi ha més noies joves que nois.


Els comportaments en relació amb el consum i les addiccions varien en la mesura que canvien els rols masculins i femenins de les societats i, per tant, les malalties que porten associades.

  

  

  

Fonts consultades
. La Salut de les dones i la dels homes. Diferències i desigualtats en salut. 2020. Conselleria Salut. Generalitat de Catalunya
. Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA). 2018, 2018, 2020
. 'Perspectiva de género en Medicina'. Fundació Dr Antoni Esteve
. Fer Salut. 'Salut i gènere el camí cap a la igualtat'
. Dossier diari ARA

CAP Les Corts

Mejia Lequerica, s/n
08028 Barcelona
93 227 55 90
93 227 55 99
Adreça electrònica:


Mapa de situació

CAP Casanova

Rosselló, 161
08036 Barcelona
93 227 98 00
93 227 98 05
Adreça electrònica:


Mapa de situació

CAP Comte Borrell

Comte Borrell, 305
08029 Barcelona
93 227 18 00

Adreça electrònica:


Mapa de situació

© CAPs Les Corts · Casanova · Comte Borrell · Data d'actualització: 08/03/2023