Tornar a l'índex

Notícies

Dia Mundial de la Malaltia d'Alzheimer

A Catalunya hi ha aproximadament 112.000 persones que pateixen aquesta malaltia

Avui, 21 de setembre, es commemora el Dia Mundial de l’Alzheimer. Aquesta patologia s’ha convertit en la principal causa de demència en persones majors de 65 anys i, a partir d’aquesta edat, la seva prevalença s’incrementa considerablement.

Actualment, l’Alzheimer representa un dels problemes més importants de salut del segle XXI i a Catalunya hi ha aproximadament 112.000 persones que pateixen aquesta malaltia. A més, s’estima que a nivell mundial es podria assolir la xifra de 45 milions de persones afectades per aquesta malaltia l’any 2050.

De les causes que condueixen a la demència, la malaltia d’Alzheimer és de lluny la més freqüent, sigui com a única patologia o bé associada a altres problemes fonamentalment de tipus circulatori.

Aquesta patologia sol iniciar-se de quinze a vint anys abans de la seva primera manifestació clínica, el que significa que està en silenci llarg temps, durant el qual la persona segueix fent una vida normal, a ple rendiment. Durant aquest llarg camí, en el cervell de la persona amb Alzheimer es van acumulant unes proteïnes anormals i, a causa d’un defecte en el seu metabolisme, no pot eliminar-les de forma adient.

Encara no s’ha trobat una solució definitiva per aquesta patologia multi-sistema complexa, tot i que els avenços mèdics són constants en aquest camp , on cada cop hi ha més evidencia científica. Des de que la persona afectada o bé la seva família o els professionals de la salut que el segueixen al llarg de la vida, descobreixen els primers símptomes, com pot ser la falta de memòria, fins al tram final de la vida, poden passar més de deu o quinze anys.

La família d’una persona amb malaltia d’Alzheimer és la gran receptora dels problemes que hi ha inherents, la que viu els seus canvis constants i la que ha d’invertir més temps en la cura del seu familiar i ha de sobresortir en aquesta llarga travessia.

D’altra banda, les associacions de persones afectades i de familiars de persones amb Alzheimer i altres demències, tenen un gran paper a jugar en aquesta lluita per seguir avançant cap a una millor qualitat de vida del malalt i de la seva família cuidadora.

El  Departament de Salut en la seva línia estratègica de l’atenció a les persones amb malaltia d’Alzheimer i altre demències, està elaborant un Pla per a l’atenció integral de les persones amb demència a Catalunya.

A més, Catalunya és capdavantera en la organització de l’atenció a les persones en demència a través de la seva xarxa d’Unitats de Diagnòstic i Tractament de les Demències, i en la seva recerca bàsica, epidemiològica, clínica i social.

Font: Departament de Salut

Informació relacionada

CAP Les Corts

Mejia Lequerica, s/n
08028 Barcelona
93 227 55 90
93 227 55 99
Adreça electrònica:


Mapa de situació

CAP Casanova

Rosselló, 161
08036 Barcelona
93 227 98 00
93 227 98 05
Adreça electrònica:


Mapa de situació

CAP Comte Borrell

Comte Borrell, 305
08029 Barcelona
93 227 18 00

Adreça electrònica:


Mapa de situació

© CAPs Les Corts · Casanova · Comte Borrell · Data d'actualització: 21/09/2011