Portal de transparència

7. Contractes, convenis i subvencions

7.1 Licitacions en tràmit

7.2 Contractes subscrits

7.3 Modificacions contractuals

7.4 Actes de desistiment i renúncia

7.5 Resolucions dels recursos especials

7.6 Contractes de concessió d'obres públiques

7.7 Contractació menor

7.8 Entitats i òrgans de contractació

7.9 Encàrrecs de gestió

7.10 Subvencions

CAP Les Corts

Mejia Lequerica, s/n
08028 Barcelona
93 227 55 90
93 227 55 99
Adreça electrònica:


Mapa de situació

CAP Casanova

Rosselló, 161
08036 Barcelona
93 227 98 00
93 227 98 05
Adreça electrònica:


Mapa de situació

CAP Comte Borrell

Comte Borrell, 305
08029 Barcelona
93 227 18 00

Adreça electrònica:


Mapa de situació

© CAPs Les Corts · Casanova · Comte Borrell ·