Oferta pública de puestos de trabajo 2016

MODIFICACIÓ DEL PUNT 4.1 APARTAT C, REQUISIT 1, DE LA CONVOCATÒRIA 201604

ANUNCIO sobre convocatoria de un proceso de selección para la provisión, en régimen de contractación laboral, de 14 puestos de trabajo. 

Bases de la Convocatòria 201601

ANNEX I: Sol·licitud d'accés de la convocatòria

ANNEX II: Model de presentació de Curriculum Vitae

ANNEX III: Concurs de mèrits

ANNEX IV: Full d'autoavaluació de mèrits

Tribunal de selecció

Llistat de candidats admesos/no admesos

Llistat definitiu candidats admesos / Llistat candidats admesos en la fase d'avaluació de mèrits

Candidats admesos per a la fase d'entrevistes

Convocatòria per a la realització de proves psicotècniques per als candidats admesos: dilluns 19 de desembre de 10 a 12h al soterrani -1 del CAP Comte Borrell (c/ Comte Borrell núm. 305)

Resolució de la convocatòria

Bases de la Convocatòria 201602

ANNEX I: Sol·licitud d'accés de la convocatòria

ANNEX II: Model de presentació de Curriculum Vitae

ANNEX III: Concurs de mèrits

ANNEX IV: Full d'autoavaluació de mèrits

Tribunal de selecció

Llistat de candidats admesos/no admesos

Llistat definitiu candidats admesos / Llistat candidats admesos en la fase d'avaluació de mèrits

Candidats admesos per a la fase d'entrevistes

Convocatòria per a la realització de proves psicotècniques per als candidats admesos: dimecres  21 de desembre de 10 a 12h al soterrani -1 del CAP Comte Borrell (c/ Comte Borrell núm. 305)

Resolució de la convocatòria

Bases de la Convocatòria 201603

ANNEX I: Sol·licitud d'accés de la convocatòria

ANNEX II: Model de presentació de Curriculum Vitae

ANNEX III: Concurs de mèrits

ANNEX IV: Full d'autoavaluació de mèrits

Tribunal de selecció

Llistat de candidats admesos/no admesos

Llistat definitiu candidats admesos / Llistat candidats admesos en la fase d'avaluació de mèrits

Candidats admesos per a la fase d'entrevistes

Convocatòria per a la realització de proves psicotècniques per als candidats admesos: dimecres  21 de desembre de 10 a 12h al soterrani -1 del CAP Comte Borrell (c/ Comte Borrell núm. 305)

Resolució de la convocatòria

Bases de la Convocatòria 201604

ANNEX I: Sol·licitud d'accés de la convocatòria

ANNEX II: Model de presentació de Curriculum Vitae

ANNEX III: Concurs de mèrits

ANNEX IV: Full d'autoavaluació de mèrits

Tribunal de selecció

Llistat de candidats admesos/no admesos

Llistat definitiu candidats admesos / Llistat candidats admesos en la fase d'avaluació de mèrits

Candidats admesos per a la fase d'entrevistes

Convocatòria per a la realització de proves psicotècniques per als candidats admesos: dilluns 19 de desembre de 10 a 12h al soterrani -1 del CAP Comte Borrell (c/ Comte Borrell núm. 305)

Resolució de la convocatòria

Període de presentació de documentació: 20 dies naturals, comptats a partir del dia següent a la publicació del present anunci.


Lloc de presentació de la documentació: departament de Gestió de Persones del CAPSBE, al CAP Comte Borrell, carrer Comte Borrell 305 de Barcelona, 5a planta, consulta 4, de 9 a 17h, de dilluns a divendres.

Barcelona, 24 d'octubre de 2016

Jaume Benavent Areu
Gerent

CAP Les Corts

Mejia Lequerica, s/n
08028 Barcelona
93 227 55 90
93 227 55 99
Correo electrónico:


Mapa de situación

CAP Casanova

Rosselló, 161
08036 Barcelona
93 227 98 00
93 227 98 05
Correo electrónico:


Mapa de situación

CAP Comte Borrell

Comte Borrell, 305
08029 Barcelona
93 227 18 00

Correo electrónico:


Mapa de situación

© CAPs Les Corts · Casanova · Comte Borrell · Fecha de actualización: 15/12/2017