Tornar a l'índex

Notícies

Els cuidadors pateixen greus problemes de salut

Un equip d'infermeres del Consorci d'Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra (CAPSBE), han descrit en un nou estudi, finançat amb una beca post-residència, els factors que afecten l'estat de salut i benestar dels cuidadors i dels familiars que tenen cura de persones que requereixen atenció domiciliària.

L'article publicat en línia el 4 de novembre de 2021 a la revista International Journal of Environmental Research and Public Health, ofereix una nova perspectiva del patiment dels cuidadors. Fins ara la majoria de publicacions han examinat als cuidadors des de la perspectiva de la sobrecàrrega psicològica i emocional que comporta cuidar a algun familiar. La novetat d'aquest estudi és la relació els resultats mostren els greus problemes de salut, incloent-hi problemes de salut mental i malalties cròniques que afecta el 58% dels casos i que s'associa a esperança de vida inferior a 10 anys.

Un 13% de les persones amb més de 50 anys requereixen cures informals. En països a on l'estructura familiar és important, l'atenció informal s'ha convertit en part de la vida quotidiana de moltes famílies. Segons els investigadors l'estudi reflecteix la dramàtica realitat de l'envelliment de la població: un 81% de les cuidadores eren predominantment dones grans que amb ajuda de fills i filles tenien cura de les àvies (67%) amb dependència moderada o severa per a les activitats quotidianes. Paradoxalment a l'estudi les necessitats paleses dels cuidadors amb persones que no poden sortir del domicili no tenen una translació en l'ús de serveis destinats als cuidadors ni ajuts econòmics.

Davant d'aquests resultats els autors de l'estudi conclouen que les necessitats dels cuidadors s'han d'incorporar al procés de presa de decisions, que calen programes dissenyats per a acompanyar a tots els cuidadors, especialment els més vulnerables, com són el que requereixen atenció domiciliaria i finalment que calen processos assistencials més adequats per a la població que està confinada permanentment per raons de salut al seu domicili, com per exemple el programa d'atenció domiciliaria del CAPSBE a on infermeres i en alguns casos també metges de família estan dedicats permanentment a l'atenció de cuidadors i pacients que per raons de salut no poden sortir del domicili.

CAP Les Corts

Mejia Lequerica, s/n
08028 Barcelona
93 227 55 90
93 227 55 99
Adreça electrònica:


Mapa de situació

CAP Casanova

Rosselló, 161
08036 Barcelona
93 227 98 00
93 227 98 05
Adreça electrònica:


Mapa de situació

CAP Comte Borrell

Comte Borrell, 305
08029 Barcelona
93 227 18 00

Adreça electrònica:


Mapa de situació

© CAPs Les Corts · Casanova · Comte Borrell · Data d'actualització: 26/11/2021