Nota legal

AVÍS LEGAL

Aquest avís legal regula la navegació i ús del web www.capsbe.cat ("Web") i s'aplicarà sense perjudici d'aquelles altres eventuals condicions particulars que l'usuari accepti als webs que l'integren.

El responsable del Web és el Consorci d'Atenció Primària de la Salut Barcelona Esquerra (l'"Entitat"), amb C.I.F. Q0801096I domicili a C/ Comte Borrell, 305, 08029 de Barcelona . Pot contactar amb nosaltres mitjançant la nostra adreça electrònica capsbe(ELIMINAR)@clinic.cat

L'objectiu d'aquest Web és oferir informació institucional de l'Entitat.


ACCÈS DELS USUARIS AL LLOC WEB
 

L'accés a aquest Web implica l'adquisició de la condició d'usuari i l'acceptació de les condicions d'utilització que es detallen a continuació:

1.La utilització del Web conforme a la llei, al present avís legal i a les condicions particulars que li puguin ser d'aplicació. En cas d'incompliment per part de l'usuari, l'Entitat es reserva l'exercici de les accions legals oportunes, així com el dret a restringir l'accés al Web.

2.Tots els continguts d'aquest Web (imatges, sons, textos, arxius, logotips, marques, disseny o codi font o qualsevol altre element) són propietat de l'Entitat o de tercers que li hagin autoritzat el seu ús, i queden protegits per la legislació sobre propietat intel·lectual i industrial espanyola. L'accés als continguts d'aquest Web no transfereix cap dret sobre els mateixos.

3.Queda prohibida la reproducció -excepte per ús privat-, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic o qualsevol altre explotació dels continguts d'aquest Web sense el consentiment exprés i per l'escrit de l'Entitat. En particular, queden prohibits, a títol merament enunciatiu, els següents comportaments:

  1. La reproducció total o parcial dels continguts del Web, en qualsevol format.
  2. La difusió dels textos publicats en aquest Web sense indicar-ne la font.
  3. La utilització o modificació de les marques, dissenys, logotips, formularis o qualsevol altres, de forma integra o parcial.

4.La realització d'enllaços sols és permetrà a la pàgina principal del Web, quedant prohibida la realització de pràctiques de framming (visualització il·lícita de continguts seleccionats), deep-linking (ocultació de l'adreça web d'origen), etc., o qualsevol altra pràctica que indueixi a error sobre l'origen dels continguts.

5.L'establiment d'enllaços en cap moment implicarà relació, col·laboració o suport algun amb l'Entitat. En particular, no és permetrà la realització d'un enllaç que, de forma fraudulenta, indueixi o estableixi qualsevol tipus de relació amb l'Entitat.

6.Queden prohibits els enllaços des de pàgines web difamatòries, pornogràfiques, racistes, xenòfobes, o que ofereixin informació falsa sobre l'Entitat o qualsevol dels seus col·laboradors.

7.L'Entitat revisa i actualitza la informació continguda en aquest Web periòdicament, però no garanteix que la informació sigui veraç, actualitzada i no errònia. En conseqüència, no és responsabilitza pels danys ocasionats per les decisions preses en base a la informació o continguts d'aquest Web.

8.L'accés al Web és per compte i risc de l'usuari, essent responsabilitat del mateix la utilització dels medis idonis per evitar qualsevol dany o virus. Igualment, l'usuari es compromet a evitar tota conducta que pugui danyar, inutilitzar, deteriorar, sobrecarregar o perjudicar, de qualsevol forma, el Web i la seva utilització.

9.Aquest Web pot contenir informació bàsica relativa a diferents aspectes de salut elaborada per professionals i pacients. Ofereix recomanacions i guies genèriques pel tractament de determinades malalties, que en cap cas s'ha d'utilitzar per a realitzar diagnòstics, tractaments mèdics o qualsevol actuació mèdica per part de professionals sanitaris. El contingut d'aquest Web no substitueix l'atenció personalitzada dels professionals de la salut.

10.El present Web queda sotmès a l'establert per la legislació espanyola. Els tribunals de Barcelona seran els competents per a conèixer de qualsevol conflicte que pugui néixer de la utilització d'aquest Web.


PARTICIPACIÓ EN FÒRUMS

L'usuari podrà participar, opinar i consultar les opinions d'altres usuaris respecte als fòrums que participi. La participació en els fòrums estarà subjecte a les corresponents condicions particulars d'ús.

L'usuari es compromet i obliga a no emplenar l'espai de text destinat a participar al fòrum de forma que el seu contingut pugui ser constitutiu de violació de qualssevol normes o atemptatori a la moral, els bons costums o que afecti negativament a la imatge i bon nom de la resta dels usuaris.

En relació amb la informació i opinions publicades de què sigui autor o responsable, l'usuari presta el seu consentiment exprés per a la seva difusió en el fòrum.

L'Entitat no es fa responsable de les possibles conseqüències que es puguin produir per la utilització indeguda o de la negligència per part dels usuaris que intervenen en el fòrum.


POLÍTICA DE PRIVACITAT

D'acord amb l'establert al Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril relatiu  a la protecció de les persones físiques en relació al tractament de les seves dades personals (en endavant el "Reglament") i en relació a les dades que els usuaris introdueixin al formulari  [*]  l'informem  que:

A menys que específicament s'estableixi el contrari, serà necessari omplir tots els camps dels formularis, amb dades exactes, completes i actualitzades; en cas contrari, l'entitat podrà fer responsable al usuari dels danys i perjudicis que la introducció d'aquests pugui causar.

Quan sigui necessari la prestació del consentiment, aquest s'haurà de donar per una persona amb plena capacitat d'obrar; en cas contrari, el consentiment s'haurà de donar per part del seu representant o tutor legal.

Totes les dades és tractaran aplicant les mesures de seguretat de tipus tècnic i organitzatiu establertes per la legislació vigent.

Les seves dades no es cediran a tercers ni s'utilitzaran per cap altre finalitat diferent a la establerta en el primer paràgraf del present advertiment, a menys que una llei estableixi el contrari o que les dades s'exigeixin per part del Jutge, Ministeri Fiscal o qualsevol ens públic que d'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades estigui legitimada per exigir-les.


POLÍTICA DE COOKIES

A CAPSBE utilitzem cookies per a millorar l'experiència de l'usuari. A continuació trobareu informació sobre què són les "cookies", quin tipus de cookies s'utilitzen a la Intranet, com pot l'usuari desactivar les cookies, o com desactivar específicament la instal·lació de cookies de tercers.

Si no troba la informació específica que està buscant o vol ampliar-ne l'abast, l'usuari pot dirigir-se a capsbe(ELIMINAR)@clinic.cat .

1.Informació general: què són i per a què s'utilitzen les cookies?

Les cookies són petits arxius de text generats per les pàgines web que es visiten, les quals contenen les dades de sessió que poden ser d'utilitat més endavant en la pàgina web. Les dades permeten que la pàgina web pugui mantenir la seva informació entre les pàgines, i també per analitzar la forma d'interactuar amb el lloc.

Les cookies emmagatzemen la informació utilitzada pel navegador, la informació que l'usuari ha introduït al navegador o la que s'inclou a la sol·licitud de pàgina.

Les cookies no poden executar codi i no es poden utilitzar per accedir al contingut de l'ordinador de l'usuari.

Algunes cookies són estrictament necessàries per al correcte funcionament d'un lloc web i no poden contenir virus ni danyar el dispositiu. Altres serveixen per a propòsits diversos, com afavorir la navegació entre pàgines, emmagatzemar el idioma de preferència de l'usuari, permetre a un lloc web recordar les preferències com a usuari, o detectar si ho has visitat prèviament.

Les cookies són essencials per al funcionament d'Internet, aportant avantatges en la prestació de serveis interactius, facilitant la navegació i usabilitat dels llocs web. Les cookies activades ajuden a identificar i resoldre els errors .

2.Quina tipologia de cookies s'utilitzen a la web de CAPSBE?

En funció del seu origen, les cookies que s'utilitzen es poden classificar en:

  1. Cookies pròpies: són aquelles cookies que són enviades al teu ordinador i gestionades exclusivament per nosaltres per al millor funcionament de la intranet. La informació que es recull s'empra per a millorar la qualitat del nostre servei i la teva experiència com a usuari.
  2. Cookies de tercers: són cookies que diposita un servidor d'un altre domini, amb l'autorització del lloc que estàs visitant (per exemple, en prémer botons de xarxes socials o visionar vídeos allotjats en un altre lloc web). No podem accedir a les dades emmagatzemades en les cookies d'altres llocs web quan navegues en els esmentats llocs web.

En particular, navegar per la web de CAPSBE pot comportar que es puguin instal·lar als dispositius dels usuaris la següent tipologia de cookies : pròpies

3.Com pot l'usuari bloquejar o eliminar les cookies? 

L'usuari pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del seu navegador d'Internet. En el cas que les bloquegi, és possible que certes activitats disponibles a la Intranet que necessiten el seu ús no estiguin disponibles per a l'usuari.

A continuació oferim a l'usuari enllaços en els quals trobarà informació sobre com pot activar les seves preferències en els principals navegadors,


VIGÈNCIA DE LES CONDICIONS GENERALS D'ÚS
En qualsevol moment podem procedir a la seva modificació sense previ avís. Per tant li recomanem si us plau, comprovi la data d'emissió en cada ocasió en què es connecti a la nostra pàgina Web i així tindrà la certesa que no s'ha produït modificació alguna que li afecti. 

Per a qualsevol qüestió respecte a les Condicions d'Ús de la nostra pàgina web, pot contactar amb nosaltres en les dades indicades en aquet avís.

CAP Les Corts

Mejia Lequerica, s/n
08028 Barcelona
93 227 55 90
93 227 55 99
Adreça electrònica:


Mapa de situació

CAP Casanova

Rosselló, 161
08036 Barcelona
93 227 98 00
93 227 98 05
Adreça electrònica:


Mapa de situació

CAP Comte Borrell

Comte Borrell, 305
08029 Barcelona
93 227 18 00

Adreça electrònica:


Mapa de situació

© CAPs Les Corts · Casanova · Comte Borrell · Data d'actualització: 26/09/2018