Tornar a l'índex

Notícies

9 de juliol de 2013

El CAPSE signa un conveni amb Farmacéuticos Sin Fronteras España

El passat dia 5 de juny el CAPSE va signar el document d’adhesió al Conveni de subscrit, el 6 de març de 2013, entre Farmacéuticos sin Fronteras España i el ICS.
Donada la situació de crisi socioeconòmica que estem vivint actualment, cada cop trobem més pacients que ens manifesten a consulta que no estan complint amb el tractament prescrit per manca de capacitat econòmica per assumir la despesa.
Amb aquest conveni podrem donar resposta a totes aquelles persones assegurades al CATSALUT pertanyents als EAP’s Casanova, Borrell i Les Corts que tinguin prescrita medicació crònica i que per la seva situació socioeconòmica no puguin assumir la despesa del tractament.
Les treballadores socials dels EAP’s seran les encarregades d’informar i valorar les situacions de cada pacient i de tramitar els expedients en aquells casos que compleixin els criteris, així com de realitzar el seguiment trimestral de cada cas, per tal d’autoritzar el vist i plau a la continuïtat del tractament solidari, comunicar els canvis de medicació o finalitzar el tractament solidari en cas que la situació socioeconòmica del pacient canviï.

CAP Les Corts

Mejia Lequerica, s/n
08028 Barcelona
93 227 55 90
93 227 55 99
Adreça electrònica:


Mapa de situació

CAP Casanova

Rosselló, 161
08036 Barcelona
93 227 98 00
93 227 98 05
Adreça electrònica:


Mapa de situació

CAP Comte Borrell

Comte Borrell, 305
08029 Barcelona
93 227 18 00

Adreça electrònica:


Mapa de situació

© CAPs Les Corts · Casanova · Comte Borrell · Data d'actualització: 09/07/2013