Tornar a l'índex

Notícies

Es constitueix el Consell Assessor en Política de Recerca i Innovació en Salut amb representació de CAPSBE

El passat 16 de març de 2017 en una reunió presidida pel Conseller de Salut Sr. Antoni Comín es va constituir el Consell Assessor en Política de Recerca i Innovació (CAPRIS). La constitució d'aquest Consell respon a la Resolució de 5 de Desembre del Conseller de Salut, on s'estableix la seva finalitat, funcions i composició.

El CAPRIS és el màxim òrgan d'assessorament del Departament de Salut en el desenvolupament de les polítiques de recerca i innovació en Salut. Està format per científics de reconegut prestigi internacional en ciències de la salut, agents del sector que puguin aportar una visió estratègica de futur, i representants del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya per tal de garantir que la veu dels pacients estigui formalment representada en aquest òrgan. Entre els onze professionals designats es troba el director de Recerca de CAPSBE, Dr. Antoni Sisó.

El CAPRIS es constitueix arran de l'aprovació del Pla estratègic de recerca i innovació en salut (PERIS, 2016-2020) i és precisament un dels instruments principals que ajudaran a desenvolupar-lo.

Les funcions principals del CAPRIS són les d'assessorar, des d'una posició d'independència, la persona titular del Departament i de la Direcció General de Recerca i Innovació en Salut, en tot el que faci referència a les polítiques de recerca i innovació en el sector de la salut. També la funció de proposar actuacions i activitats destinades a fomentar la implementació dels objectius del PERIS i la de ser consultat sobre la proposta del Pla anual d'activitats del mateix pla. Així mateix, el CAPRIS ha de ser informat del Pla financer del PERIS; elaborar informes i propostes en matèria de recerca i innovació en salut a requeriment del Departament de Salut, i finalment conèixer els informes elaborats pel sistema d'avaluació de la recerca i innovació en salut (SARIS) respecte de l'evolució de resultats de les diferents accions instrumentals del PERIS 2016-2020.

La unitat de Recerca de CAPSBE

La Unitat de Recerca de CAPSBE es va crear el 2009 i des del seu inici ha promogut la transversalitat i multidisciplinarietat de la seva producció científica, donant suport a iniciatives pròpies en recerca clínica i comunitària de professionals compromesos, i alhora, treballant amb altres grups de recerca i institucions per endegar projectes d'interès compartit. Alhora, la Unitat també treballa en el foment de la formació interna dels seus professionals en Metodologia Científica. A títol d'exemple, en el darrer any 2016 la Unitat de Recerca de CAPSBE ha participat en 29 articles publicats en revistes indexades acumulant 71 punts de factor d'impacte.

La Unitat de Recerca també conforma el Grup Transversal de Recerca en Atenció Primària, grup inclòs en l'àrea de Grups Transversals d'IDIBAPS. Els projectes que es duen a terme tenen com a principal objectiu la millora de la qualitat i de l'expectativa de la vida dels pacients atesos a CAPSBE.

CAP Les Corts

Mejia Lequerica, s/n
08028 Barcelona
93 227 55 90
93 227 55 99
Adreça electrònica:


Mapa de situació

CAP Casanova

Rosselló, 161
08036 Barcelona
93 227 98 00
93 227 98 05
Adreça electrònica:


Mapa de situació

CAP Comte Borrell

Comte Borrell, 305
08029 Barcelona
93 227 18 00

Adreça electrònica:


Mapa de situació

© CAPs Les Corts · Casanova · Comte Borrell · Data d'actualització: 28/03/2017