Programa "Apropa´t"

Apropa't és un programa del CAPSBE que té com objectiu millorar el benestar i qualitat de vida dels cuidadors i cuidadores informals (CI) de l'Eixample Esquerra de Barcelona.

El programa s'estructura a partir d'un nou Pla d'apropament i d'activació dels CI, i es vehicula a través dels Centres d'Atenció Primària, els seus equips d'atenció domiciliària i els recursos comunitaris.

L'apropament dels equips d'atenció domiciliària a la persona cuidadora ajuda a identificar i comprendre la seva situació i les seves necessitats com a persona, més enllà del seu rol. Amb aquesta comprensió, el CI i el professional elaboraran conjuntament un Pla d'Acció per a l'autocura personalitzat, realista i factible, amb el que el CI podrà comprometre's i així cuidar-se millor.

El Programa Apropa't busca també estructurar el sistema d'atenció als/les cuidadors/-es -format actualment per nombrosos processos i iniciatives que es donen de forma disgregada i no sempre equitativa- a través d'un Pla integrat que posa els CI al centre, els proporciona suport i dóna eines als professionals per ajudar els CI en el seu apoderament cap a l'autocura.

   

    

Aquesta campanya ha estat finançada amb càrrec dels fons del Ministeri de Sanitat del Govern d'Espanya que van ser aprovats en el CISNS del 23 de juny de 2023 com a suport al Marc Estratègic d'Atenció Primària i Comunitària.

CAP Les Corts

Mejia Lequerica, s/n
08028 Barcelona
93 227 55 90
93 227 55 99
Adreça electrònica:


Mapa de situació

CAP Casanova

Rosselló, 161
08036 Barcelona
93 227 98 00
93 227 98 05
Adreça electrònica:


Mapa de situació

CAP Comte Borrell

Comte Borrell, 305
08029 Barcelona
93 227 18 00

Adreça electrònica:


Mapa de situació

© CAPs Les Corts · Casanova · Comte Borrell · Data d'actualització: 26/03/2024