Tornar a l'índex

Notícies

Principals recomanacions per al tractament farmacològic de la MPOC en Atenció Primària

La constatació que els factors ambientals diferents del tabaquisme poden contribuir a la MPOC, que pot començar aviat en la vida i afectar persones joves, i que existeixen condicions precursores ("Pre-MPOC"), obre noves oportunitats per a la seva prevenció, diagnòstic precoç i intervenció terapèutica ràpida i adequada.

És important assenyalar que s'ha demostrat que diverses teràpies farmacològiques (triple teràpia) i no farmacològiques (deshabituació tabàquica, teràpia d'oxidació prolongada, ventilació no invasiva amb pressió positiva i cirurgia de reducció del volum pulmonar) redueixen la mortalitat dels pacients amb MPOC, però per a aplicar-les és necessari diagnosticar primer l'MPOC.

A més, atès que l'espirometria no sols pot diagnosticar malalties respiratòries, sinó que també pot identificar a un grup d'adults joves (20-25 anys) amb el risc d'altres comorbiditats cardiovasculars i metabòliques i de mortalitat prematura, s'ha proposat com a indicador global de salut.

En aquest article, publicat pel Dr. Alvar Agustí (Hospital Clínic) i el Dr. Antoni Sisó Almirall (Unitat de Recerca del CAPSBE), es resumeixen les principals recomanacions per al tractament farmacològic de la MPOC en Atenció Primària.

Per a més informació, l'enllaç de l'article:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10390461/pdf/41533_2023_Article_349.pdf

CAP Les Corts

Mejia Lequerica, s/n
08028 Barcelona
93 227 55 90
93 227 55 99
Adreça electrònica:


Mapa de situació

CAP Casanova

Rosselló, 161
08036 Barcelona
93 227 98 00
93 227 98 05
Adreça electrònica:


Mapa de situació

CAP Comte Borrell

Comte Borrell, 305
08029 Barcelona
93 227 18 00

Adreça electrònica:


Mapa de situació

© CAPs Les Corts · Casanova · Comte Borrell · Data d'actualització: 29/01/2024