Tornar a l'índex

Notícies

divendres, 18 de setembre de 2009

Entrevista a la Dra Laura Sebastián, nova gerent dels equips d’atenció primària de l’Hospital Clínic

1. En quin estat s’ha trobat la seva “nova casa”?
Gaudeix de bona salut, bàsicament perquè les regnes de la casa les porten professionals fantàstics.

2. Quin tipus d’accions té previst dur a terme per resoldre problemes reals?

 • Cercar més espais assistencials.
 • Estabilitzar el sistema informàtic per poder millorar el sistema d’avaluació i reinformació dels professionals.
 • Mantenir l’equilibri pressupostari en temps de crisi: renegociar contractes.
 • Millorar la comunicació interna i externa.
 • Implicar tots els professionals de l’organització en la cultura del canvi i la millora contínua.
 • Cercar i planificar fórmules innovadores que permetin mantenir a CAPSE i GECLÍNIC com equips de referència en Atenció Primària, tant en l’àrea assistencial com d’investigació i de docència pre i postgrau.
 • Fomentar la participació dels professionals i dels usuaris en la presa de decisions.

3. Quins són els principals objectius marcats des del seu nou lloc?

Els meus objectius es fonamenten en les línies estratègiques del pla estratègic 2009-2012 de CAPSE i Gesclínic, entre altres:

 • Donar continuïtat als projectes en marxa: projecte GAPI (Gestió Autònoma Professional incentivada), projecte d’infermeria, telemedicina, SICCEB, recepta electrònica, HC3, RAE, etc.
 • Fomentar la recerca.
 • Iniciar el procés d’acreditació dels centres per la JC
 • Iniciar el procés de convergència entre CAPSE i Gesclínic.

4. Cap a on va la primària del grup Clínic?

 • Cap a una organització que gestioni els seus recursos de forma més eficient amb equips que tinguin més autonomia organitzativa (facilitat presa de decisions).
 • Cap a un aprofundiment del sistema de motivació, implicació i reconeixement dels professionals.
 • Cap a una organització més segura i responsable socialment.
 • Cap a la qualitat i la gestió per processos (acreditació).
 • Cap a l’alta resolució.
 • Cap a la millora de les condicions de confort i funcionalitat.
 • Cap a una organització més accessible i compromesa amb les necessitats dels seus clients.
 • Cap a l’excel·lència.

5. Quina és la seva valoració de l’Atenció Primària a Catalunya i Espanya?

Tot i que es parli de crisi en el sector per diversos motius (sobrecàrrega assistencial, manca de reconeixement dels professionals, poca coordinació entre nivells assistencials, massa burocràcia a les consultes, etc.), crec que l’Atenció Primària continua sent l’eix central del nostre sistema sanitari, i no dubto del paper dels nostres equips com a coordinadors de la salut de les persones, ja que som els que oferim una atenció integral i personalitzada.

6. Quin missatge transmetria a la població d’influència del CAPSE i del CAP Les Corts, centre gestionat per Gesclínic?

Seguirem treballant per mantenir el nostre prestigi en el sector sanitari afrontant amb maduresa els canvis i innovant. Volem que les persones segueixin confiant en l’atenció que oferim des dels nostres equips, i seguir sent els seus referents en temes de prevenció i promoció de la salut, tractament i rehabilitació.

CAP Les Corts

Mejia Lequerica, s/n
08028 Barcelona
93 227 55 90
93 227 55 99
Adreça electrònica:


Mapa de situació

CAP Casanova

Rosselló, 161
08036 Barcelona
93 227 98 00
93 227 98 05
Adreça electrònica:


Mapa de situació

CAP Comte Borrell

Comte Borrell, 305
08029 Barcelona
93 227 18 00

Adreça electrònica:


Mapa de situació

© CAPs Les Corts · Casanova · Comte Borrell · Data d'actualització: 18/07/2011