Tornar a l'índex

Notícies

El Projecte GAPI obté el premi a millor càpsula d’innovació al MIHealth Forum

El CAP Les Corts de Barcelona ha estat el premiat en la categoria d’Innovació en la gestió d’Organitzacions de Salut, en la primera edició del MIHealth Forum, pel seu innovador model d’autogestió professional en atenció primària que ha implantat mitjançant el projecte de Gestió Autònoma Professional Incentivada (GAPI). El Dr. Salvador Sitjar va ser l’encarregat de recollir el premi de mans del president del Comitè Científic del congrés, Dr. Josep M. Piqué.

El projecte de GAPI posat en marxa pel CAP Les Corts va néixer fa tres anys amb l’objectiu de millorar l’eficiència i els resultats en salut mitjançant la implantació d’un nou model de gestió del centre, més autònom, que estimulés la capacitat de gestió i d’innovació dels professionals, millorés i recuperés habilitats, actituds i aptituds professionals, potenciés el lideratge clínic i personalitzés el servei al ciutadà.

Aquest nou model, ben diferent de l’anterior implantat a l’Atenció Primària que es basa en un equip dirigit per un director mèdic, s’entén al CAP Les Corts com un pacte entre els professionals i l’empresa amb la finalitat que aquests primers, en línia amb el pla estratègic i els objectius de l’organització, assoleixin una major capacitat de decisió i assumeixin majors riscos i responsabilitats.

Les bases de l’autogestió promoguda pel GAPI són:

  • El desenvolupament d’un nou concepte de profesionalisme: que sigui el mateix professional qui prengui les decisions relacionades amb la gestió de les seves funcions.
  • El retorn als professionals sanitaris de la satisfacció per la seva feina i una major recompensa en millores assistencials i de gestió.
  • La millora de la relació sanitari-usuari: el nou model propugna una menor dedicació a tasques burocràtiques, al mateix temps que augmenta la comunicació i l’atenció a l’usuari.
  • Una major capacitat de decisió del professional sobre com enfocar la seva feina de cara als usuaris.
  • L’increment  de l’eficiència del servei prestat en quant a aspectes assistencials i al consum de recursos sanitaris.
  • La millora de la satisfacció dels professionals i els usuaris: la major motivació i compromís del professional redunda en una millor accés i qualitat en l’atenció percebuda pels usuaris.
  • La incentivació i potenciació de la capacitat d’innovació i excel·lència dels professionals.
  • La potenciació del treball en equip i l’abordatge multidisciplinar dels problemes de salut i socials dels usuaris.
  • La potenciació de nous rols professionals.
  • La millora dels resultats de salut de la població atesa pel CAP, entesa com a condició indispensable per a poder aplicar un model d’autogestió.

Els resultats avalen el projecte

Els resultats de la implantació del projecte GAPI els tres primers anys (de 2008 a 2011) han estat força positius i ha estat guardonat amb diferents premis i publicacions. En activitat assistencial, hi ha hagut una disminució del 27,7% de les visites presencials (de 101.300 a 73.244), ha augmentat l’atenció no presencial (telefònica, noves tecnologies) un 652,7% (de 2.289 visites a 17.230), amb similar població atesa (de 23.935 persones al 2008 i de 23.423 al 2011). També, hi ha hagut una reducció en la demora de visita, de 5,8 dies a 1,4 dies de mitjana (que representa -4,4 dies). En quant a les proves, ha disminuït la despesa en analítiques en un 69,3% (258.589€), s’han portat a terme un 28,4% menys de radiografies convencionals, un 33,8% menys d’ecografies realitzades i un 29,8% menys de radiografies convencionals + ecografies.

La despesa en altres proves d’imatge (ecografies, TAC, RNM, gammagrafies, ecocardiogrames) ha estat un 76,6% menor (79.630€), mentre que la despesa en endoscòpies digestives també ha disminuït en un 12,2% (5.845€).  En quant a indicadors de farmàcia, es mostra un descens del 9,5% de la despesa farmacèutica, sobre tot durant el 2011; un augment del 33,6% en la prescripció d’especialitats farmacèutiques genèriques, que passa del 37,2% a 49,7%, una disminució d’un 72,1% en la prescripció de novetats terapèutiques amb escàs valor afegit (d’un 2,26% al 0,63%), i un augment del 1,2% del valor intínsec farmacològic (92,8% al 93,9%).

A nivell d’indicadors de salut del 2011, avaluats pel Servei Català de la Salut, el CAP Les Corts ha assolit 97,5 punts sobre 100 demostrant així no disminuir la qualitat clínica i de salut dels seus pacients.

CAP Les Corts

Mejia Lequerica, s/n
08028 Barcelona
93 227 55 90
93 227 55 99
Adreça electrònica:


Mapa de situació

CAP Casanova

Rosselló, 161
08036 Barcelona
93 227 98 00
93 227 98 05
Adreça electrònica:


Mapa de situació

CAP Comte Borrell

Comte Borrell, 305
08029 Barcelona
93 227 18 00

Adreça electrònica:


Mapa de situació

© CAPs Les Corts · Casanova · Comte Borrell · Data d'actualització: 18/06/2012