Tornar a l'índex

Notícies

Què és La Meva Salut? I l'eConsulta?

La Meva Salut és un espai digital, personal i intransferible, que us permet consultar la vostra informació personal de salut d'una forma segura i confidencial: el pla de medicació vigent, les vacunes administrades, els diagnòstics, els informes clínics i els resultats de les proves i les exploracions complementàries.

                             

A què em dóna accès La Meva Salut?

Dels centres d'atenció primària on heu estat atesos:

 • diagnòstics
 • medicaments prescrits del pla de medicació actiu
 • vacunes (immunitzacions) si estan enregistrades al centre

De l'atenció rebuda a hospitals (en format PDF):

 • informes d'alta d'ingrés
 • informes d'urgències
 • informes dels metges especialistes

De proves o intervencions que us han fet (en format PDF):

 • resultats d'analítiques
 • informes de radiologia
 • informes d'altres proves que us han fet

Un altre tipus d'informació que trobareu a La Meva Salut és la llista d'espera en cas que estigueu pendents de sotmetre-us a una intervenció quirúrgica, i el document de voluntats anticipades, si ja l'heu registrat. També us dóna la possibilitat d'expressar la voluntat de fer-vos donant d'òrgans i teixits i d'imprimir el carnet de donant personalitzat.

L'eina també us permet realitzar alguns tràmits i gestions, com ara demanar de visita, imprimir el pla de medicació vigent i consultar el dia i l'hora de proves i visites que tingueu programades a Atenció Primària.

                


                  

Què és l'eConsulta?

L'eConsulta és una eina de consulta entre el ciutadà i professional de salut que complementa l'atenció presencial. Us permet enviar consultes en qualsevol moment del dia i des de qualsevol dispositiu, amb la possibilitat d'afegir-hi fitxers. El professional us respondrà en un termini màxim de 48 hores en dies laborables i rebreu una notificació per correu electrònic quan ho faci.

Per consultes urgents, o que requereixin un resposta immediata, truqueu  al 061 CatSalut Respon o adreçar-vos directament al CAP, a un Centre d'Urgències d'Atenció Primària (CUAP) o a un servei d'urgències hospitalàries.

                        


                    

Quins són els requisits necessaris per a accedir-hi?

 • Cal ser major d'edat
 • Tenir targeta sanitària individual (TSI)
 • Tenir un telèfon mòbil per rebre SMS
 • Disposar d'una adreça de correu electrònic
 • Disposar d'un certificat digital o bé sol·licitar presencialment al CAP una contrasenya, per tal de garantir la identificació personal unívoca de la seva identitat

              


            

Com puc tenir accés?

Les tramitacions de les sol·licituds d'accés es gestionen des del taulell del CAP:

 • Us demanaran la targeta sanitària individual i que us identifiqueu -amb el DNI o document equivalent-.
 • Haureu de signar la sol·licitud d'accés o consentiment per poder generar les vostres dades d'autoregistre.
 • Un cop registrada la sol·licitut per la unitat d'atenció al usuari, rebreu un correu electrònic a l'adreça que heu facilitat a la sol·licitut amb un enllaç que us permetrà accedir a la pantalla d'autoregistre. Teniu 4 dies per registrar-vos; si no ho feu, haureu de començar de nou els tràmits al CAP o podeu trucar al 061 CatSalut Respon.

Per accedir a l'eConsulta cal que ho sol·liciteu al vostre professional mèdic o d'infermeria del CAP, ja que és necessari que us donin d'alta d'aquest servei.

               

CAP Les Corts

Mejia Lequerica, s/n
08028 Barcelona
93 227 55 90
93 227 55 99
Adreça electrònica:


Mapa de situació

CAP Casanova

Rosselló, 161
08036 Barcelona
93 227 98 00
93 227 98 05
Adreça electrònica:


Mapa de situació

CAP Comte Borrell

Comte Borrell, 305
08029 Barcelona
93 227 18 00

Adreça electrònica:


Mapa de situació

© CAPs Les Corts · Casanova · Comte Borrell · Data d'actualització: 26/09/2018