Tornar a l'índex

Notícies

Els gestors COVID escola de CAPSBE

Aquest any, l'inici del curs va estar marcat per la situació extraordinària a  causa de la pandèmia per la COVID-19. Des de l'inici, es va valorar la importància de la detecció precoç de casos i el seu aïllament, així com dels seus contactes estrets i les quarantenes, mantenint els entorns educatius segurs i preservant al màxim l'assoliment dels objectius educatius dels centres.

En aquesta línia, es van establir procediments per a assegurar que els centres educatius estiguessin informats i poguessin actuar, en cas de sospita o davant d'un cas positiu, de manera coordinada amb els centres d'atenció primària de salut.

Per a poder oferir aquest suport tant als centres escolars com a les famílies, es van incorporar als CAP una nova figura gestora: els gestors COVID escola, uns professionals no sanitaris dels equips d'atenció primària que tenen un paper clau per contenir i identificar els brots de la infecció. Són les persones encarregades de la identificació dels contactes estrets escolars (tant de la classe com de les activitats extraescolars que tinguin lloc en el recinte escolar), així com de la coordinació amb la direcció de cada centre escolar per al procés de COVID-19.

Tanmateix, el gestor COVID escola té un paper important en el suport als centres escolars i treballa de forma coordinada amb l'escola, l'equip d'AP i el servei de vigilància epidemiològica territorial alhora que esdevé l'encarregat d'assumir la tasca d'informació sobre els procediments a la comunitat escolar.

A CAPSBE disposem de tres gestors escolars, que gestionen els centres educatius corresponents a l'àrea d'influència dels nostres CAP. L'Aleix Benavent al CAP Les Corts, la Marta Rodríguez al CAP Casanova i l'Eva Castellano al CAP Comte Borrell han esdevingut figures molt presents en el dia a dia de les escoles i els instituts de la nostra zona, ja que ofereixen informació de manera directa i accessible a la direcció dels centres escolars, actualitzant les noves dades sobre les mesures que es van prenent, de les actuacions i de les decisions que puguin afectar el desenvolupament del curs.

CAP Les Corts

Mejia Lequerica, s/n
08028 Barcelona
93 227 55 90
93 227 55 99
Adreça electrònica:


Mapa de situació

CAP Casanova

Rosselló, 161
08036 Barcelona
93 227 98 00
93 227 98 05
Adreça electrònica:


Mapa de situació

CAP Comte Borrell

Comte Borrell, 305
08029 Barcelona
93 227 18 00

Adreça electrònica:


Mapa de situació

© CAPs Les Corts · Casanova · Comte Borrell · Data d'actualització: 11/01/2021