Tornar a l'índex

Notícies

Un projecte Clínic-Parc de Salut Mar sobre Fibromiàlgia, premi Fundación FF i Ciència 2011

El passat dijous 23 de febrer l’Hospital Clínic de Barcelona va acollir l’acte d’entrega del Premi al Millor Projecte d’Investigació sobre Fibromiàlgia que convoquen la Fundación FF i Ciència 2011 en col·laboració amb la Societat Espanyola de Reumatologia i amb el patrocini de la Fundación Grünenthal. Enguany el premi ha estat per Xavier Torres, de la Unitat de Fibromiàlgia de l’Hospital Clínic, i Mª Jesús Herrero, del servei de Psicologia Clínica de la Unitat de Fibromiàlgia del Parc de Salut Mar de Barcelona, amb el projecte titulat ¿Por qué las personas con Fibromialgia persisten en la actividad a pesar del dolor creciente? A l’acte hi han assistit el Dr. Josep Brugada, director mèdic de l’Hospital Clinic, la Sra. Emília Altarriba, presidenta de la Fundación de Afectados y Afectadas de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica; la Dra. Pilar Peris, membre de la Junta Directiva de la Societat Espanyola de Reumatologia; la Dra. Isabel Sánchez Magro, directora de la Fundación Grünenthal, i el Sr. Josep Davins, subdirector general de Serveis Sanitaris del Departament de Salut, juntament amb el Dr. Rafael Manzanera i la Dra. Josefina Jardí, director i gerent de l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques i Sanitàries (ICAM), respectivament.

El projecte premiat

En l’actualitat es desconeix la causa de la fibromiàlgia, encara que hi ha proves que suggereixen que els símptomes d’aquesta malaltia es relacionen amb la sensibilització del sistema central de transmissió del dolor. Un factor que pot contribuir al aquesta sensibilització és l’estimulació sostinguda deguda a una activitat extenuant.

Les persones amb fibromiàlgia presenten un patró de comportament que es caracteritza per l’alternança de períodes breus d’activitat extenuant seguits de períodes perllongats d’inactivitat. La modificació d’aquest patró de conducta pot reduir la intensitat del dolor i altres símptomes, però els pacients són resistents al canvi d’aquest patró, malgrat la seva conscienciació i de la pressió que pot exercir l’entorn sobre ells, desaprovant aquesta conducta.

Es desconeixen els motius que dificulten a les persones amb fibromiàlgia modificar aquest patró de persistència en l’activitat malgrat el dolor creixent. Amb aquest estudi es pretén construir un instrument fiable i vàlid pel mesurament de les creences potencialment responsables del manteniment del patró de persistència en l’activitat en la fibromiàlgia; disposar d’un qüestionari d’aquestes característiques permetrà reduir el nombre de sessions d’avaluació i iniciar amb major rapidesa intervencions més individualitzades i precises.

La Fundación Grünenthal

La Fundación Grünenthal és una entitat privada sense ànim de lucre, amb plena capacitat per obrar i recursos propis. Amb el seu lema ‘Abriendo Caminos’, la fundació defineix el seu caràcter multicultural, el seu component internacional i la seva dedicació a la formació, divulgació de coneixements científics, col·laboració amb societats científiques i suport a la recerca. Aquestes activitats es desenvolupen fonamentalment en els  terrenys del dolor, la medicina pal·liativa i les malalties neurodegeneratives. Des de fa més d’una dècada impulsa projectes que fomenten el coneixement de la fibromiàlgia, la qual afecta de forma molt negativa la qualitat de vida dels pacients que la pateixen.

La Fundación Fibromiàlgia - Fatiga Crónica

L’objectiu fonamental de la Fundación de Afectados de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica és col·laborar en la millora de la qualitat de vida de les persones afectades per fibromiàlgia i síndrome de fatiga crònica. Dirigeix les seves actuacions, sobre tot, a informació, formació, divulgació, sensibilització i foment de la investigació. Dins les activitats del seu programa Fundación FF y Ciencia destaquen el Banc d’ADN, les jornades internacionals formatives per a professionals, els premis a la investigació, etc., i com a activitat més destacada dins del programa Fundación FF i Sociedad destaquen les jornades anuals Codo con Codo, jornades formatives i informatives per als quadres directius de les més de 130 associacions de tot el territori espanyol que tenen conveni de col·laboració amb la Fundación FF.

CAP Les Corts

Mejia Lequerica, s/n
08028 Barcelona
93 227 55 90
93 227 55 99
Adreça electrònica:


Mapa de situació

CAP Casanova

Rosselló, 161
08036 Barcelona
93 227 98 00
93 227 98 05
Adreça electrònica:


Mapa de situació

CAP Comte Borrell

Comte Borrell, 305
08029 Barcelona
93 227 18 00

Adreça electrònica:


Mapa de situació

© CAPs Les Corts · Casanova · Comte Borrell · Data d'actualització: 28/02/2012