Oferta pública de llocs de treball 2018

ANUNCI sobre convocatòria d'un procés de selecció per a la provisió, en règim de contractació laboral, de 10 llocs de treball.

Bases de la Convocatòria 201801

ANNEX I: Sol·licitud d'accés de la convocatòria

ANNEX II: Model de presentació de Curriculum Vitae

ANNEX III: Concurs de mèrits

ANNEX IV: Full d'autoavaluació de mèrits

Llistat de candidats admesos/no admesos

Llistat definitiu candidats admesos / Llistat candidats admesos en la fase d'avaluació de mèrits

Tribunal de selecció

Candidats atmessos per a la fase d’entrevista

Resolució de la convocatòria

Bases de la Convocatòria 201802

ANNEX I: Sol·licitud d'accés de la convocatòria

ANNEX II: Model de presentació de Curriculum Vitae

ANNEX III: Concurs de mèrits

ANNEX IV: Full d'autoavaluació de mèrits

Llistat de candidats admesos/no admesos

Llistat definitiu candidats admesos / Llistat candidats admesos en la fase d'avaluació de mèrits

Tribunal de selecció

Candidats atmessos per a la fase d'entrevista

Resolució de la convocatòria

Bases de la Convocatòria 201803

ANNEX I: Sol·licitud d'accés de la convocatòria

ANNEX II: Model de presentació de Curriculum Vitae

ANNEX III: Concurs de mèrits

ANNEX IV: Full d'autoavaluació de mèrits

Llistat de candidats admesos/no admesos

Llistat definitiu candidats admesos / Llistat candidats admesos en la fase d'avaluació de mèrits

Tribunal de selecció

Candidats atmessos per a la fase d'entrevista

Resolució de la convocatòria

Bases de la Convocatòria 201804

ANNEX I: Sol·licitud d'accés de la convocatòria

ANNEX II: Model de presentació de Curriculum Vitae

ANNEX III: Concurs de mèrits

ANNEX IV: Full d'autoavaluació de mèrits

Llistat de candidats admesos/no admesos

Llistat definitiu candidats admesos / Llistat candidats admesos en la fase d'avaluació de mèrits

Tribunal de selecció

Candidats atmessos per a la fase d'entrevista

Resolució de la convocatòria

Període de presentació de documentació: 30 dies naturals, comptats a partir del dia següent a la publicació del present anunci.


Lloc de presentació de la documentació: Departament de Gestió de Persones del CAPSBE, al CAP Comte Borrell, carrer Comte Borrell 305 de Barcelona, 1a planta, en horari de 9 a 15h, de dilluns a divendres.

Barcelona, 24 de desembre de 2018

Jaume Benavent i Areu
Gerent

CAP Les Corts

Mejia Lequerica, s/n
08028 Barcelona
93 227 55 90
93 227 55 99
Adreça electrònica:


Mapa de situació

CAP Casanova

Rosselló, 161
08036 Barcelona
93 227 98 00
93 227 98 05
Adreça electrònica:


Mapa de situació

CAP Comte Borrell

Comte Borrell, 305
08029 Barcelona
93 227 18 00

Adreça electrònica:


Mapa de situació

© CAPs Les Corts · Casanova · Comte Borrell · Data d'actualització: 15/04/2019