Oferta pública de treball 2019

Bases de la Convocatòria 201901

ANNEX I: Sol·licitud d'accés a la convocatòria

ANNEX II: Full d'autoavaluació de mèrits

Llistat de candidats admesos

Resolució de la convocatòria

CAP Les Corts

Mejia Lequerica, s/n
08028 Barcelona
93 227 55 90
93 227 55 99
Adreça electrònica:


Mapa de situació

CAP Casanova

Rosselló, 161
08036 Barcelona
93 227 98 00
93 227 98 05
Adreça electrònica:


Mapa de situació

CAP Comte Borrell

Comte Borrell, 305
08029 Barcelona
93 227 18 00

Adreça electrònica:


Mapa de situació

© CAPs Les Corts · Casanova · Comte Borrell · Data d'actualització: 12/11/2020