Oferta pública de llocs de treball 2022

               

ANUNCI sobre convocatòria d'un procés de selecció per a la provisió, en règim de contractació laboral, de 17 llocs de treball.

     

Bases generals de la convocatòria

ANNEX I: Sol·licitud d’accés a la convocatòria

Resolució convocatòria

   

ANNEX II: Full d'autoavaluació de mèrits

ANNEX III: Concurs de mèrits

ANNEX IIV: Model de presentació de Curriculum Vitae

Llistat de candidats admesos/no admesos

Llistat definitiu de candidats admesos

Llistat de mèrits de candidats admesos a les proves psicotècniques

Proves psicotècniques dia 11 de maig a les 16 h a l’aula del CAP Les Corts (Mejia Lequerica, s/n 08028 Barcelona)

Llistat de candidats admesos a Tribunal / Fase entrevista

Llistat Tribunal / Fase entrevista

Acta del Tribunal sobre la resolució d’adjudicació de 9 llocs de treball

ANNEX II: Full d'autoavaluació de mèrits

ANNEX III: Concurs de mèrits

ANNEX IIV: Model de presentació de Curriculum Vitae

Llistat de candidats admesos/no admesos

Llistat definitiu de candidats admesos

Llistat de mèrits de candidats admesos a les proves psicotècniques

Proves psicotècniques dia 11 de maig a les 16 h a l'aula del CAP Les Corts (Mejia Lequerica, s/n 08028 Barcelona)

Llistat de candidats admesos a Tribunal / Fase entrevista

Llistat Tribunal / Fase entrevista

Acta del Tribunal sobre la resolució d’adjudicació de 2 llocs de treball

ANNEX II: Full d'autoavaluació de mèrits

ANNEX III: Concurs de mèrits

ANNEX IIV: Model de presentació de Curriculum Vitae

Llistat de candidats admesos/no admesos

Llistat definitiu de candidats admesos

Llistat de mèrits de candidats admesos a les proves psicotècniques  

Proves psicotècniques dia 12 de maig a les 16 h a l'aula del CAP Les Corts (Mejia Lequerica, s/n 08028 Barcelona)

Llistat de candidats admesos a Tribunal / Fase entrevista

Llistat Tribunal / Fase entrevista

Acta del Tribunal sobre la resolució d’adjudicació de 4 llocs de treball

ANNEX II: Full d'autoavaluació de mèrits

ANNEX III: Concurs de mèrits

ANNEX IIV: Model de presentació de Curriculum Vitae

Llistat de candidats admesos/no admesos

Llistat definitiu de candidats admesos

Llistat de mèrits de candidats admesos a les proves psicotècniques

Proves psicotècniques dia 12 de maig a les 16 h a l'aula del CAP Les Corts (Mejia Lequerica, s/n 08028 Barcelona)

Llistat de candidats admesos a Tribunal / Fase entrevista

Llistat Tribunal / Fase entrevista

Acta del Tribunal sobre la resolució d’adjudicació d’1 lloc de treball

ANNEX II: Full d'autoavaluació de mèrits

ANNEX III: Concurs de mèrits

ANNEX IIV: Model de presentació de Curriculum Vitae

Llistat de candidats admesos/no admesos

Llistat definitiu de candidats admesos

Llistat de mèrits de candidats admesos a les proves psicotècniques

Proves psicotècniques dia 12 de maig a les 16 h a l'aula del CAP Les Corts (Mejia Lequerica, s/n 08028 Barcelona)    

Llistat de candidats admesos a Tribunal / Fase entrevista    

Llistat Tribunal / Fase entrevista       

Acta del Tribunal sobre la resolució d’adjudicació d’1 lloc de treball

             

Període de presentació de documentació: 7 dies naturals, comptats a partir del dia següent a la publicació del present anunci.

Lloc de presentació de la documentació: departament de Gestió de Persones del CAPSBE, al CAP Comte Borrell, carrer Comte Borrell 305 1a planta, en horari de 9 a 15 h.

Barcelona, 30 de març de 2022

   

Jaume Benavent Areu

Gerent

        

CAP Les Corts

Mejia Lequerica, s/n
08028 Barcelona
93 227 55 90
93 227 55 99
Adreça electrònica:


Mapa de situació

CAP Casanova

Rosselló, 161
08036 Barcelona
93 227 98 00
93 227 98 05
Adreça electrònica:


Mapa de situació

CAP Comte Borrell

Comte Borrell, 305
08029 Barcelona
93 227 18 00

Adreça electrònica:


Mapa de situació

© CAPs Les Corts · Casanova · Comte Borrell · Data d'actualització: 15/06/2022