Oferta pública de llocs de treball 2022

               

ANUNCI sobre convocatòria d'un procés de selecció per a la provisió, en règim de contractació laboral, de 18 llocs de treball

          Bases generals de la convocatòria

          ANNEX I: Sol·licitud d'accés a la convocatòria

    

   

LLOCS DE TREBALL A CONVOCATÒRIA

ANNEX II: Full d'autoavaluació de mèrits

ANNEX III: Concurs de mèrits

ANNEX IV: Model de presentació de currículum vitae

Llista definitiva candidats admesos

Relació definitiva candidats admesos a les proves psicotècniques i de coneixement de les llengües oficials

Relació definitiva candidats admesos al Tribunal

  

ANNEX II: Full d'autoavaluació de mèrits

ANNEX III: Concurs de mèrits

ANNEX IV: Model de presentació de currículum vitae

Llista definitiva candidats admesos

Relació definitiva candidats admesos a les proves psicotècniques i de coneixement de les llengües oficials

Relació definitiva candidats admesos al Tribunal

    

ANNEX II: Full d'autoavaluació de mèrits

ANNEX III: Concurs de mèrits

ANNEX IV: Model de presentació de currículum vitae

Llista definitiva candidats admesos

Relació definitiva candidats admesos a les proves psicotècniques i de coneixement de les llengües oficials

Relació definitiva candidats admesos al Tribunal

    

ANNEX II: Full d'autoavaluació de mèrits

ANNEX III: Concurs de mèrits

ANNEX IV: Model de presentació de currículum vitae

Llista definitiva candidats admesos

Relació definitiva candidats admesos a les proves psicotècniques i de coneixement de les llengües oficials

Relació definitiva candidats admesos al Tribunal

    

ANNEX II: Full d'autoavaluació de mèrits

ANNEX III: Concurs de mèrits

ANNEX IV: Model de presentació de currículum vitae

Llista definitiva candidats admesos

Relació definitiva candidats admesos a les proves psicotècniques i de coneixement de les llengües oficials

Relació definitiva candidats admesos al Tribunal

    

ANNEX II: Full d'autoavaluació de mèrits

ANNEX III: Concurs de mèrits

ANNEX IV: Model de presentació de currículum vitae

Llista definitiva candidats admesos

Relació definitiva candidats admesos a les proves psicotècniques i de coneixement de les llengües oficials

Relació definitiva candidats admesos al Tribunal

     

ANNEX II: Full d'autoavaluació de mèrits

ANNEX III: Concurs de mèrits

ANNEX IV: Model de presentació de currículum vitae

Llista definitiva candidats admesos

Relació definitiva candidats admesos a les proves psicotècniques i de coneixement de les llengües oficials

Relació definitiva candidats admesos al Tribunal

      

ANNEX II: Full d'autoavaluació de mèrits

ANNEX III: Concurs de mèrits

ANNEX IV: Model de presentació de currículum vitae

Al no haver candidats exclosos es publica la llista definitiva candidats admesos a la convocatòria

Llista definitiva candidats admesos

Relació definitiva candidats admesos a les proves psicotècniques i de coneixement de les llengües oficials

Relació definitiva candidats admesos al Tribunal

    

CAP Les Corts

Mejia Lequerica, s/n
08028 Barcelona
93 227 55 90
93 227 55 99
Adreça electrònica:


Mapa de situació

CAP Casanova

Rosselló, 161
08036 Barcelona
93 227 98 00
93 227 98 05
Adreça electrònica:


Mapa de situació

CAP Comte Borrell

Comte Borrell, 305
08029 Barcelona
93 227 18 00

Adreça electrònica:


Mapa de situació

© CAPs Les Corts · Casanova · Comte Borrell · Data d'actualització: 04/05/2023