Presentació

El Consorci d'Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra (CAPSBE) té definit com a un dels seus valors la gestió responsable, descrita com: vetllar per una gestió basada en la transparència i la gestió eficient dels recursos, que tingui en compte els aspectes ètics de les nostres decisions, i que es comprometi amb la responsabilitat social corporativa.

Amb la posada en marxa del nou Pla Estratègic 2017-2020, el CAPSBE aposta per impulsar la política de Responsabilitat Social Corporativa (RSC). Tot i que s'havia treballat anteriorment en aquests aspectes, en l'actualitat s'han prioritzat i s'hi dediquen recursos específics per incidir en l'entorn tant mediambiental com social. És per això que s'està treballant la cohesió dels equips, promovent les causes solidàries i augmentant la comunicació de totes aquestes accions per sensibilitzar a la població. Tot això amb l'aprovació i impuls del Consell Rector, format per representants de les dues entitats que constitueixen el Consorci: ICS i Hospital Clínic.

L'equip humà que constitueix CAPSBE ha manifestat en diferents moments, i de diferents maneres, la seva preocupació pel moment històric en el que vivim. Per aquest motiu s'ha creat un grup impulsor format per persones de tots els estaments dels diferents equips de forma que és transversal a l'organització i que actua com una corretja de transmissió amb els equips.

D'aquesta manera estem intensificant les activitats comunitàries, es participa en activitats de team building i es realitzen activitats conjuntes amb finalitat solidària, a més a més de recollir i promoure pràctiques que permeten millorar la sostenibilitat mediambiental. Tota aquesta feina impregna de mica en mica tota l'organització. Estem a l'inici, però amb molta seriositat i il·lusió.

El Grup impulsor de RSC està integrat per les següents persones:

CAP Les Corts

Mejia Lequerica, s/n
08028 Barcelona
93 227 55 90
93 227 55 99
Adreça electrònica:


Mapa de situació

CAP Casanova

Rosselló, 161
08036 Barcelona
93 227 98 00
93 227 98 05
Adreça electrònica:


Mapa de situació

CAP Comte Borrell

Comte Borrell, 305
08029 Barcelona
93 227 18 00

Adreça electrònica:


Mapa de situació

© CAPs Les Corts · Casanova · Comte Borrell · Data d'actualització: 07/06/2022